Friskvårdschecken / ActiWay

Vi är friskvårdspartner, vilket innebär att du kan använda friskvårdschecken till våra danskurser. Prata med din arbetsgivare om du inte redan har friskvårdscheckar. På större företag brukar det vara HR-avdelningen som ordnar dem åt personalen, på mindre företag kan det vara VD som hanterar personalförmåner. Vi har ett stort utbud av danskurser för vuxna som du kan välja mellan.

Just nu håller Friskvårdschecken på att ändra sitt betalsystem och friskvårdscheckarna ersätts successivt av ActiWay, vilket innebär att du som kund kommer att kunna använda din legitimation istället för friskvårdscheck. Checkarna kommer att finnas samtidigt som ActiWay till och med sista december 2015. Observera att vi inte har rätt att lämna tillbaka pengar för mellanskillnad, om kursen kostar mindre än friskvårdscheckens värde.

Information om friskvård från Skatteverket

Gällande bestämmelser

Enligt 11 kap. 11 § IL ska personalvårdsförmåner inte tas upp till beskattning under förutsättning att förmånerna är av mindre värde och att förmånerna riktar sig till hela personalen.

Enligt 11 kap. 12 § IL räknas möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård som skattefri personalvårdsförmån.

I 11 kap. 18 § IL anges att förmån av hälso- och sjukvård inte är skattepliktig om den inte är offentligt finansierad. Även förmån av arbetsgivaren bekostade rehabiliteringsåtgärder kan vara skattefria enligt bestämmelserna i 18 §.

Enligt 1 kap. 4 § lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område avses med hälso- och sjukvårdspersonal den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården. Av innehållet i 3 kap. 2 § samma lag framgår att naprapat och kiropraktor tillhör den kategorin.

Förmånen måste rikta sig till alla anställda

Även om arbetsgivaren har ett begränsat belopp för varje anställds friskvårdsaktiviteter så är det ändå viktigt att varje åtgärd för sig håller sig inom ramen för ”enklare slag” och ”mindre värde”. En anställd kan alltså inte själv välja helt fritt vilka åtgärder eller aktiviteter han/hon vill använda sin friskvårdspeng till. En ytterligare förutsättning för skattefrihet är att erbjudandet om förmånen riktar sig till alla anställda.

Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg för

  • årskort
  • klippkort eller enkelbiljetter
  • och även elektroniska varianter av dessa
friskvårdscheck / ActiWay till danskurser för vuxna i Stockholm

Marikas Dans & Modestudio samarbetar med Friskvårdschecken för att ge dig möjlighet till en friskare vardag genom dans och glädje!