fbpx

Lärare

Karin Hallman

Karin brinner för undervisning och i lärarrollen har hon hittat sin plats i danssalen. Hennes egen dansbakgrund byggs främst upp av flera års träning på fritiden och all den erfarenhet hon fick av att tävlingsdansa som yngre, för att på senare år innebära universitetsstudier i dans. Våren 2018 tog Karin sin examen från den femåriga ämneslärarutbildningen i dans vid Luleå Tekniska Universitet. Innan universitetsstudierna gick Karin dåvarande Streetlinjen på Balettakademien och hon har genom utlandsstudier via universitetet och på egen hand besökt och undervisats vid bland annat Broadway Dance Center och Gidney i New York. Hennes intresse för dans ligger främst i hiphop men hon har i sin utbildning även tränat balett, jazz och modernt. Karin har undervisat under flera år och vid flera olika dansskolor i Sverige, allt från 2 - åringar till vuxengrupper. "Jag älskar att undervisa just för att jag får möjlighet till att få vara del i mina elevers utveckling och se dem växa både som dansare och på det personliga planet. Det utbyte av tankar och känslor jag får uppleva tillsammans med eleverna är det som gör dansläraryrket så speciellt! I min lärarroll är jag där för elevernas skull och jobbar för att möta varje individ med vänlighet, respekt och utifrån dennes förutsättningar."

Karin Hallman