DANS I FÖRSKOLAN OCH GRUNDSKOLAN

Skulle ni vilja ge er skolan en kompetenshöjning? Låt danslärarakademien i Stockholm utbilda er personal i dans som är anpassad för förskola och grundskola. Ingen tidigare danserfarenhet behövs av personalen, men för mellan och högstadier rekommenderas att det är gymnastikläraren som får möjligheten att fortbilda sig.

Elisabeth och Marika utbildar dig som är ny och fortbildar dig som redan undervisar.

Med dig från kursen för förskola och lågstadium får du barndansmusik komponerad av Jesper Caron i samarbete med Elisabeth Wolf. Till kursen för mellan- och högstadiet får du musiktips.

danslärarakademien

NYA WORKSHOPS
Lokal: Marikas Dans och Modestudio, Döbelnsgatan 56, Stockholm

Mer information hittar du på: www.barnensdansforum.se och www.marikas.se

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>