Dance Experience

“Med dance experience rör du dig helt fritt till musik under guidning. Inga krav och ingen prestation, bara din egen lust och energi sätter gränserna”

Det är roligt att dansa. Dessutom utvecklar du din kondition, kroppskännedom, kreativitet och förmåga att uppleva nuet.

​I Dance Experience bryr vi oss inte om hur dansen ser ut, fokus ligger på vad du upplever när du dansar.

Vår ambition är att ta med dig med på en unik dansupplevelse varje gång. Därför varierar vi ledare och teman. Som tema kan vi exempelvis utforska en rytm som “Flow” lite närmare, vi kan ta med dig på en dansresa runt jorden och besöka olika musikkulturer, vi kan dansa in hösten eller göra tolkningar till en färg. Vi kan dansa med en särskild kroppsdel och ge den vår fulla uppmärksamhet. Du väljer själv om du vill dansa till vår guidning kring temat eller om du vill dansa helt din egen dans.

Dance experience passar alla som vill dansa till all världens musik utan att behöva lära in några steg.

Kursen har 3st kurslärare och finns både som drop-in eller hel termin á 14 veckor. 

Den hålls i våra lokaler på Marikas Dans & Mode studio, Döbelnsgatan 56, Stockholm.

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>